Logo2

MENEDŻERSKIE STUDIA PODYPLOMOWE – PRZYWÓDZTWO 2.0

Dzial_01
O studiach

O nas

Studia realizowane są w dwóch wersjach:

 • (A) studia podyplomowe z naborem indywidualnym
 • (B) studia podyplomowe dedykowane dla pracowników konkretnej organizacji

Adresaci

 • ​W trybie zgłoszeń indywidualnych uczestnikami studiów są menedżerowie różnych szczebli, członkowie kadry rezerwowej na stanowiska kierownicze, członkowie „programów zarządzania talentami” i inne osoby zainteresowane rozwojem umiejętności menedżerskich.
 • Studia dedykowane dla pracowników konkretnej organizacji są uruchamiane po ustaleniu zakresu współpracy (w tym terminu rozpoczęcia, uszczegółowienia programu, selekcji uczestników studiów) z zarządem konkretnej firmy lub organizacji sektora pozabiznesowego.

Cel studiów

Celem Menedżerskich Studiów Podyplomowych jest rozwój kompetencji przywódczych oraz umiejętności zarządzania strategicznego i operacyjnego w organizacji w tym w szczególności:

 • zdobycie współczesnej wiedzy o zarządzaniu;
 • kształtowanie umiejętności diagnozowania, projektowania oraz stosowania nowoczesnych metod i technik zarządzania;
 • rozwój umiejętności kierowania zespołem oraz interaktywnych działań, w tym przewodzenia grupie w warunkach stresu i nieprzewidywalności, skutecznego motywowania i wykorzystywania potencjału zespołów;
 • wzmocnienie kompetencji przywódczych oraz własnej odporności na stres;
 • inspirowanie myślenia i rozwiązywanie problemów decyzyjnych, z uwzględnieniem strategii i kultury firmy oraz interesów pracowników.
Dzial_03
Informacje organizacyjne

Termin uruchomienia studiów

Edycja XVIII - z naboru indywidualnego zostanie uruchomiona w semestrze letnim 2014/2015 (zajęcia rozpoczną się 28 lutego 2015 r.).

Edycja XVII - z naboru indywidualnego została uruchomiona w semestrze zimowym 2014/2015 (zajęcia rozpoczęły się we wrześniu 2014 r.).

Edycja XVI - z naboru indywidualnego została uruchomiona w semestrze letnim 2013/2014.

Termin zapisów na studia

Zapisy na XVIII edycję studiów - od 10 października 2014 r. do 20 lutego 2015 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia studiów:

 • W trybie naboru indywidualnego: w lutym i październiku każdego roku.
 • w trybie studiów przygotowanych na potrzeby konkretnej organizacji: w zależności od zainteresowania i ustaleń.

Czas realizacji

Studia dwu-semestralne

Zajęcia prowadzone będą w soboty, przeciętnie dwa razy w miesiącu.

Zajęcia prowadzone są w soboty, przeciętnie dwa razy w miesiącu w godz. 9.00 - 16.00.

Liczba słuchaczy: 35 osób.

Terminy zajęć edycji XVIII w semestrze letnim:

28.02.2015 r., 7.03.2015 r., 21.03.2015 r., 28.03.2015 r., 11.04.2015 r., 25.04.2015 r., 9.05.2015 r., 23.05.2015 r., 13.06.2015 r., 27.06.2015 r.

Dzial_05
Warunki przyjęć, realizacji i ukończenia

Zasady realizacji studiów

Większość w formie treningów, warsztatów, seminariów i konwersatoriów. Część zajęć realizowana jest w małych grupach, optymalnych dla przyjętych form zajęć.

Waunki ukończenia studiów

​Warunkiem zaliczenia Menedżerskich Studiów Podyplomowych jest uczestnictwo w zajęciach oraz przygotowanie pracy projektowej. 

Praca składa się z następujących elementów:

 • wprowadzenie teoretyczne,
 • opis projektu,
 • prezentacja multimedialna projektu.

Projekty opracowane mogą być indywidualnie lub maksymalnie w zespołach trzyosobowych. Projekty powinny być przygotowane we współpracy z pracownikami naukowo – dydaktycznymi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (doktorzy lub profesorowie) oraz przedstawicielami wyższej kadry kierowniczej danej firmy.

Ostatecznym celem sporządzenia pracy projektowej jest przygotowanie słuchaczy do opracowania i wdrożenia konkretnego projektu w organizacji.

W trybie naboru indywidualnego dopuszcza się przygotowanie tradycyjnej pracy dyplomowej.

Dzial_02
Czesne

XVI edycja

Opłata za całość studiów wynosi w trybie naboru indywidualnego 6500 zł. Istnieje możliwość wpłaty w dwóch ratach (I rata: 3500, II rata: 3000 zł).

Koszt edycji studiów dedykowanych dla pracowników danej organizacji ustalany jest indywidualnie.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa

nr rachunku: 75 1240 6960 5005 0601 0119 0016 tytuł wpłaty: "nazwisko i imię uczestnika, 500-06-0119"

(w przypadku płatności w ratach prosimy o dopisanie odpowiednio: "I rata" lub "II rata").

XVII edycja

Opłata za całość studiów wynosi w trybie naboru indywidualnego 6500 zł. Istnieje możliwość wpłaty w dwóch ratach (I rata: 3500, II rata: 3000 zł).

Koszt edycji studiów dedykowanych dla pracowników danej organizacji ustalany jest indywidualnie.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa

nr rachunku: 49 1240 6960 5005 0601 0117 0017 tytuł wpłaty: "nazwisko i imię uczestnika, 500-06-0117"

(w przypadku płatności w ratach prosimy o dopisanie odpowiednio: "I rata" lub "II rata").

XVIII edycja

Opłata za całość studiów wynosi w trybie naboru indywidualnego 6500 zł. Istnieje możliwość wpłaty w dwóch ratach (I rata: 3500, II rata: 3000 zł).

Koszt edycji studiów dedykowanych dla pracowników danej organizacji ustalany jest indywidualnie.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa

nr rachunku: 19 1240 6960 5005 0601 0123 0018 tytuł wpłaty: "nazwisko i imię uczestnika, 500-06-0123"

(w przypadku płatności w ratach prosimy o dopisanie odpowiednio: "I rata" lub "II rata").

Czesne obejmuje koszt materiałów dydaktycznych i książek, a także koszt wydania świadectwa ukończenia studiów. 

Dzial_04
Program studiów

Język wykładowy

polski

 

Program studiów

I.  Współczesne uwarunkowania efektywności procesu zarządzania (40 godzin)

-        Nowa gospodarka. Nowe modele biznesowe

-        Strategia organizacji

-        Kluczowe uwarunkowania współczesnego zarządzania

-        Zarządzanie wartością firmy i wartością klienta

 

II.  Nowoczesne metody zarządzania (36 godzin)

-        Zarządzanie zmianami

-        Zarządzanie ryzykiem

-        Zarządzanie projektami

-        Ocena opłacalności projektów biznesowych

 

III.  Kluczowe obszary funkcjonalne w zarządzaniu (32 godziny)

-        Zarządzanie finansami

-        Zarządzanie zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje

 

IV.  Kształtowanie umiejętności menedżerskich (52 godziny)

-        Development Center

-        Idea przywództwa

-        Budowanie zespołu.  Role kierownicze i ich wypełnianie

-        Negocjacje i zarządzanie konfliktem

-        Sztuka podejmowania decyzji.

-        Coaching.

-        Warsztaty komunikacyjne

 

V.  Przygotowanie pracy projektowej, konsultacje z tym związane (12 godzin)

-        Seminarium dyplomowe

-        Prezentacja projektów

Program studiów obejmuje ogółem 172 godziny zajęć dydaktycznych.

 

Wykładowcy
​Obsada personalna zajęć dydaktycznych: zajęcia prowadzić będą wykładowcy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Dzial_06
Zapraszamy!

Kierownik studiów

​prof. zw. dr hab. Marta Juchnowicz
 
 
Juchnowicz Marta (2)
 
prof. zw. dr hab. Marta Juchnowicz
Email_icon e-mail
marta.juchnowicz@sgh.waw.pl
TEL_icon telefon
22 564 94 50
 
 

Sekretarz studiów

Elżbieta Wąsowska
 
 e3d7b146001fab5e4efdec35
 
Elżbieta Wąsowska
EMAIL_icon e-mail
ewasow@sgh.waw.pl
TEL_icon telefon
22 564 94 50
 
 
Sekretariat studiów:
Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego
Al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
Budynek G, pokój 102, I piętro