Logo3

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Z UWZGLĘDNIENIEM STANDARDÓW EUROPEJSKICH

Dzial_01
O studiach

Opis

Cechą specyficzną studium jest duży udział tematów narzędziowych, przygotowujących słuchaczy do bezpośredniego zastosowania w praktyce najlepszych, sprawdzonych rozwiązań w dziedzinie doboru, oceny, zarządzania kompetencjami, wartościowania, tworzenia programów motywacyjnych, itp.

Adresaci

Studia przeznaczone są dla ekspertów w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w dużych przedsiębiorstwach oraz jednostkach administracji państwowej i samorządowej.

Cel studiów

Celem Studiów uruchamianych przez Katedrę Rozwoju Kapitału Ludzkiego Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH jest:

 • dostarczenie słuchaczom najnowszej, aktualnej wiedzy o zarządzaniu zasobami pracy w firmie,
 • kształtowanie umiejętności diagnozowania, projektowania i stosowania nowoczesnych narzędzi zarządzania,
 • rozwój umiejętności kierowania zespołem oraz interaktywnych działań, inspirowanie myślenia i rozwiązywania problemów personalnych z uwzględnieniem zasad nowoczesnej organizacji oraz interesów pracowników.

Dzial_03
Informacje organizacyjne

Termin uruchomienia studiów

Edycja XVII zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2014/2015 (zajęcia rozpoczną się w październiku 2014 roku).

Termin zapisów na studia

​Rekrutacja jest obecnie prowadzona. Czas realizacji: studia dwu-semestralne

Organizacja zjazdów:

​ Zajęcia rozpoczynają się w październiku danego roku, a kończą w czerwcu następnego roku. Zapisy przyjmowane są od czerwca tego roku, w którym ma zostać uruchomiona dana edycja studium. Sesje zjazdowe w ramach studiów odbywać się będą w soboty, przeciętnie dwa razy w miesiącu. Zajęcia XVII edycji studiów rozpoczną się w październiku 2014 roku i zakończą w czerwcu 2015 roku.
Dzial_05
Warunki przyjęć, relizacji i zakończenia

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem zaliczenia „Podyplomowych Studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi z Uwzględnieniem Standardów Europejskich” jest uczestnictwo w zajęciach potwierdzone wpisem w indeksie oraz przygotowanie i obrona pracy projektowej. Praca projektowa ma charakter empiryczny i obejmuje opracowanie projektu konkretnego narzędzia z zakresu zarządzania zasobem ludzkim w firmie wraz z przygotowaniem prezentacji multimedialnej.

Dzial_02
Czesne

Opłaty

​Opłata za całość studiów wynosi 5700 zł ,istnieje możliwość wpłaty w dwóch ratach, I rata w wysokości 3000zł płatna przy składaniu dokumentów, II rata w wysokości 2700zł płatna w terminie do 31.12 2014 r. W ramach czesnego słuchacze otrzymują materiały do studiowania oraz wybrane pozycje literatury przedmiotu. Czesne obejmuje także koszt wydania świadectwa ukończenia studiów.

Konta

:: Numer rachunku dla edycji XVII :: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 07 1240 6960 5005 0601 1171 0017 z dopiskiem: "500-06-1171" :: Numer rachunku dla edycji XVI :: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 96 1240 6960 5005 0601 1144 0016 z dopiskiem: "500-06-1144" (w tytule wpłaty: nazawisko i imię, nazwa studiów, w przypadku wpłaty w ratach prosimy o dopisanie odpowiednio I lub II rata)
Dzial_04
Program studiów
język wykładowy:

 

polski

 

program studiów:

​I. Uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi

 1. Strategia zarządzania zasobami ludzkimi – prof. dr hab. P. Płoszajski
 2. Niestabilność otoczenia przedsiębiorstw – destrukcja i konstrukcja – prof. dr hab. R. Sobiecki
 3. Nowe tendencje w zarządzaniu zasobami ludzkimi w firmie – prof. dr hab. M. Juchnowicz
 4. Tendencje zmian w podaży i popycie na pracę – perspektywa europejska – dr Ł. Sienkiewicz
 5. Najlepsze praktyki biznesowe w zarządzaniu zasobami ludzkimi – praktycy biznesu

II. Kluczowe procesy zarządzania zasobami ludzkimi w firmie

 1. Zarządzanie zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje – prof. dr hab. M. Juchnowicz, dr T. Rostkowski, dr Ł. Sienkiewicz
 2. Proces doboru pracowników – dr D. Danilewicz
 3. Employer branding – dr P. Wachowiak
 4. Planowanie i ocena efektywności procesu rozwoju – dr D. Danilewicz
 5. Zarządzanie karierą i zarządzanie talentami – dr Ł. Sienkiewicz
 6. Pomiar efektywności zarządzania zasobami ludzkimi i wartości kapitału ludzkiego – dr Ł. Sienkiewicz

III. Zarządzanie efektywnością pracowników

 1. Wartościowanie pracy i ocena osiągnięć pracowników – dr T. Rostkowski, dr H. Kinowska
 2. Zarządzanie przez zaangażowanie – prof. dr hab. M. Juchnowicz
 3. Zarządzanie wynagrodzeniami – dr H. Kinowska
 4. Budowanie zespołu – dr B. Mazurek-Kucharska

IV. Elastyczność w zarządzaniu zasobami ludzkimi w firmie

 1. Zarządzanie różnorodnością – dr P. Wachowiak
 2. Kształtowanie kultury organizacyjnej – dr R. Mrówka
 3. Elastyczne formy zatrudnienia – prof. dr hab. M. Juchnowicz
 4. Restrukturyzacja zatrudnienia w praktyce – praktycy biznesu

V. Kształtowanie kompetencji społeczno-psychologicznych

 1. Komunikacja interpersonalna – dr L. Jabłonowska
 2. Etyka w zarządzaniu zasobami ludzkimi – dr G. Myśliwiec
 3. Narzędzia psychologiczne w procesie diagnozy i rozwoju kompetencji – dr B. Mazurek-Kucharska, dr A. Wojtczuk-Turek
 4. Negocjacje i zarządzanie konfliktem – dr G. Myśliwiec
 5. Coaching i mentoring – dr A. Wojtczuk-Turek
 6. Seminarium dyplomoweW ramach studiów zrealizowanych zostanie łącznie 174 godziny wykładów i seminariów.
wykładowcy:

​ Zajęcia w ramach studiów prowadzą najlepsi w Polsce specjaliści z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi, w tym kadra zarządzająca działów HR z firm mających największe osiągnięcia w tym zakresie oraz wybitni konsultanci z firm doradczych.

Dzial_06
Zapraszamy!

Kierownik studiów

 
Untitled-1
 
dr Łukasz Sienkiewicz
EMAIL_icon e-mail
lukasz.sienkiewicz@sgh.waw.pl
TEL_icon telefon
5012865435

Sekretarz studiów

 
 e3d7b146001fab5e4efdec35
 
Ewa Radziwiłłów
EMAIL_icon e-mail
ewa.radziwillow@sgh.waw.pl
TEL_icon telefon
225649230
Sekretariat studiów:
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
ul. Madalińskiego 6/8
Budynek M, pokój 116, I piętro
02-513 Warszawa